thudong9497

phân tích USDJPY ngày 13/9/2021 theo PA

Giá lên
thudong9497 Updated   
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Mình nghĩ nó sẽ có thêm 1 còn sóng 5 m.n có thể tham khảo
thực tế nó vẫn đnag trong vùng đi ngang
Bình luận: UJ dính stoploss
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.