kienneik87

Xây dựng kế hoạch giao dịch với USD JPY

kienneik87 Cập nhật   
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Quan sát đồ thị giá trên Tf 1D.
Nhận thấy giá đang di chuyển trong 2 đường xu hướng, điều này gợi lên kịch bản giá đang tạo 1 tam giác để xây dựng KB1:
KB1: Giá đang di chuyển trong 1 tam giác, sóng này có thể sẽ là sóng 1 leading diagonal cho sự đảo chiều giảm thành tăng hoặc cũng có thể là 1 tam giác tiếp diễn cho xu thế giảm. Về ngắn hạn. đều có thể xây dựng 1 kế hoạch để Short với mục tiêu chốt lời ban đầu được xác định theo nhận định giá đi leading diagonal .
Giá đang ủng hộ Kb này với các tín hiệu: Phân kỳ giữa giá và Histogram của MACD (3 lần); và giá đang có xu hướng hình thành 1 cụm nến đảo chiều ở vùng đỉnh 5) or E). Nến ngày hôm nay đóng ở mức này( ~108.94x) hoặc thấp hơn, đều có thể coi như tín hiệu để vào luôn 1 lệnh short, với SL là vùng đỉnh của 5) or E). Tín hiệu xác nhận đáng tin hơn khi giá giảm qua đường trendline-cạnh dưới của tam giác- SL vẫn ở đỉnh của 5) or E). Theo kb này, TP ban đầu được xác định theo kb giá tạo sóng leading diagonal , tức giá sẽ giảm như 1 sóng hiệu chỉnh của leadind diagonal đó. Tất nhiên nếu giá là 1 sóng tam giác để tiếp diễn xu thế giảm thì giá có thể còn giảm sâu hơn nữa và thậm chí thủng cả demand zone là vùng đáy trước đó ( vùng bắt đầu của sóng 1) or A)

Kb2: Giá đang trong sóng 3) or C), trong đó đã hoàn thành sóng 1 và 2. Hiện đang là sóng i) nhỏ trong 3. Tín hiệu xác nhận là khi giá tăng từ đây và phá thủng vùng đỉnh của 5) or E). Nếu giá đi theo kb này, sẽ dựa theo hành động giá lúc đó để cập nhật kế hoạch giao dịch cụ thể.
Bình luận:
Vẫn view theo kb1, Giá giảm.
Giá đang retest cạnh dưới của tam giác và hình thành nên sóng ii) or b). Trong đó, sóng c đang có độ dài bằng sóng a. Vùng giá này trùng với cạnh dưới của tam giác. Đây là vùng giá có khả năng kết thúc ii) or b) để vào iii) or c).
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.