GKFXPrimeVN

Chiến lược giao dịch USDJPY

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Canh mua cặp usdjpy giá 108 - 108.25
mục tiêu 109
Đây là quan điểm cá nhân nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.