GKFXPrimeVN

Chiến lược giao dịch USDJPY

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Canh mua cặp usdjpy giá 108 - 108.25
mục tiêu 109
Đây là quan điểm cá nhân nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch