OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
UJ hình thành cấu trúc SW H4. nến dãy chết đúng tỉ lệ sóng tại kháng cự. xuất hiện nến H1 xác nhận. sell
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.