thachsteven

Sell UsdJpy

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Sell UsdJpy giá hiện tại
SL : 104.436
TP : 104.132