GreencapInvestmentFund

USD/JPY | Sự bật dậy của phe BULL!

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Cập nhật tình hình thị trường: Xu hướng chính của cặp tiền USDJPY đang là xu hướng tăng, và tạo thành đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước. Hiện tại thị trường đang tăng mạnh trở lại sau khi đụng phải khu vực hỗ trợ 111.60 cùng với đó là đụng phải đường kênh xu hướng phía dưới khiến cho thị trường dội lên khá mạnh.

Nhận định: Thị trường sẽ tiếp tục còn tăng mạnh trong thời gian này, và sẽ tăng lên vùng kháng cự 113.97 - 114.57.

Ý tưởng giao dịch: Các nhà đầu tư có thể tìm kiếm cơ hội tốt để mua vào trên cặp tiền này, và chốt lời tại vùng kháng cự 113.97 - 114.57.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.