mrtuanvn

USDJPY chờ mua

Giá lên
mrtuanvn Pro Cập nhật   
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Ý tưởng giao dịch của Nial Fuller, mình note lại để tiện theo dõi và share cho bạn nào cần thì dùng.
Xu hướng tăng
Giao dịch đang hoạt động:
2 Pin bars liên tiếp ngày 21-22/11 --> Setup LONG hình thành.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.