dinhchien

USDJPY - Cập nhật chart 10/2018

OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Cảm ơn đã xem.
Like hoặc comment cho mình.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.