NguyenHuuHung

usdjpy

Giá xuống
NguyenHuuHung Cập nhật   
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
UJ đã chạm trend khung tuần và giảm xuống, Một Insebar đã đc hình thành và 1 pin bar nằm cạnh. Cuối ngày thứ 6 tuần vừa rồi xu hướng giảm đc xác nhận bằng sự phá trend tăng khung Daily.
Khuyến nghị:
Price: 110.4 - 110.5
SL: 110.7
Tp1: 105.3
Tp2: 99.5
Giao dịch đang hoạt động
Bình luận:
Tôi chò đợi 1 setup sell nữa sẽ lặp lại. An toàn giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.