dinhchien

USDJPY - kỳ vọng test lại đỉnh

Giá lên
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
MACD TĂNG
RSI không quá 30
BB rời dây dưới.