hoainv_sp2

[4H] Dự đoán tiếp tục xu hướng xuống

Giá xuống
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
+ GDP của Nhật Bản đã cải thiện đáng kể
+ Kết hợp xu hướng xuống trên khung W, D
+ DXY hôm nay khả năng không biến động nhiều
-> Dự báo UJ khả năng tiếp tục xu hướng xuống trên 4H trong ngày hôm nay (16.8)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.