TradingWithHunter

Phân tích xu hướng USDJPY_30/1/2019

OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Vùng hỗ trợ vẫn chưa bị phá vỡ và giữ giá lại trong vùng Range giá. Tuy nhiên về động lượng giá thì không đủ mạnh, có thể trong hôm nay giá sẽ tiếp tục giảm để hình thành 1 Swing Low cho xu hướng xuống.
Chờ giá phá vùng Hỗ trợ này để vào lệnh.
Trong trường hợp giá không thể xuyên thủng vùng này, chúng ta chuyển sang vs các hệ thống giao dịch Sideway.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.