GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doanh USDJPY

Giá xuống
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Cặp USDJPY đang thể hiện cấu trúc xu hướng giảm khá rõ ràng

Canh bán khi giá test lại vùng giá 111.0
Mục tiêu hướng đến 109.20, stop 111.20

Đây là quan điểm cá nhân nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.