Fondex

Sắp có cơ hội rõ ràng cho USDJPY Daily

FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Tóm tắt: Giá dường như đã phá xuống dưới ngưỡng hỗ trợ tại 110,80 và hiện đã tăng trở lại trên mức 110,80 đến 111,30 (vùng hỗ trợ). Với biểu hiện sideways của như vậy, giá th có thể phá lên hoặc xuống vì vùng nay cũng là một vùng key level.

Ý tưởng giao dịch: Đợi cho đến khi có tín hiệu mới. Xem USDJPY có bước đi nào tiếp theo.

Trading đòi hỏi kiên nhẫn chờ thời cơ. Chúc mọi người may mắn!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.