FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Giá tiếp tục chạm cản kháng cự, ta thấy tần suất và thời gian chạm cản dầy hơn và ngắn hơn
Khuyến nghị giao dịch
- Buy ở trên cản kháng cự
- Sell ở dưới đường hỗ trợ
Bình luận: GIá sẽ hồi lạ test cảng swing và tiếp tục đi lên