Bee_Nguyen

USDJPY, D, break out

Bee_Nguyen Cập nhật   
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Giá tiếp tục chạm cản kháng cự, ta thấy tần suất và thời gian chạm cản dầy hơn và ngắn hơn
Khuyến nghị giao dịch
- Buy ở trên cản kháng cự
- Sell ở dưới đường hỗ trợ
Bình luận:
GIá sẽ hồi lạ test cảng swing và tiếp tục đi lên
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.