dinhchien

USDJPY - Giảm theo RSI, Dow & Fibo 21/5/2022

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
- Xu hướng tăng:
... Higher Low và RSI > 40 .
... Higher High và RSI > 70.

- Xu hướng giảm:
... Lower High và RSI < 65.
... Lower Low và RSI < 30.

- Stop loss = Fibo retracement 38.2%.
- Profit = Fibo100%.

- Long target demo:

- Cơ sở đoán USDJPY đảo chiều:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.