DatTong

USDJPY, H4, Downtrend ?!

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Dự báo xu hướng USDJPY theo chart !
Giao dịch đang hoạt động
Bình luận:
Trên D1, xuất hiện nến đảo chiểu. Hi vọng giá sẽ tiếp tục chạy theo những gì dự đoán!
Bình luận:
Giá đang di chuyển đúng xu hướng !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.