nhinguyenminh1

SHORT USDJPY 4/27/2022

Giá xuống
nhinguyenminh1 Cập nhật   
CAPITALCOM:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Giá đã quay về keylevel, xuất hiện dấu hiệu giữ giá, vào lệnh SELL STOP để đi theo Momentum
Giao dịch đang hoạt động:
Đã vào lệnh
Đóng lệnh: dừng lỗ:
1 pha stop hunt khá nặng. Lực mua lại có dấu hiệu suy yếu, khả năng cao là một pha false break.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.