GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doanh USDJPY

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
cặp USDJPY đã bứt phá lên vùng 111.5, thể hiện cấu trúc tăng trong ngắn hạn

Canh buy vùng giá 111.3 - 11.5
Mục tiêu hướng đến 112 - 112.15

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh