rim5067

USDJPY D1 chart Analysis - sell Supply zone

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY
Mô hình giá abcde, chờ đợi tín hiệu sell ở vùng supply zone , target 104.65