NgocHaiPearlie

USDJPY - Tăng điều chỉnh.

Giá lên
NgocHaiPearlie Premium Cập nhật   
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Trade war lắng xuống, sự phục hồi của đồng USD và kỳ vọng USDJPY tăng trở lại mức kháng cự trên hình.
Bình luận:
Kỳ vọng tăng tới 106.1 breakout trendline tăng tới mức 106.5
Bình luận:
đã tăng

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.