Hong_Hoang_Trading_Group

BUY USDJPY NGÀY 18/01/2022

Giá lên
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Cả nhà có thể tham khảo
USDJPY buy quanh 114.65 sl 114.45 tp 115
Lưu ý: Nhớ tuân thủ sl, quản lý vốn, đi đúng vol tài khoản
Đóng lệnh: dừng lỗ

💥 Free tín hiệu💥 https://bit.ly/32BFWhB
Cùng thảo luận tại:
👉 Telegram: https://t.me/Channel_Hong_Hoang
👉 https://t.me/Hong_Hoang
👉 Fanpage: https://bit.ly/3zV36vG
👉 Group: https://bit.ly/3foWCMc
👉 Hotline: 0866.4848.78
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.