hoangnguyenpro740

trenline và khoảng cản vùng cản

OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
trong khoảng này chỉ càn cho giá break khỏi cản retest và theo giá !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.