hailnforex

USDJPY đánh lên

Giá lên
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Đánh lên UJ theo mô hình vai đầu vai, chờ đợi giá hồi để đánh lên