UnknownUnicorn31399052

Chờ bán USDJPY, phân tích theo phương pháp Wyckoff và Quasimodo

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Post này được phân tích theo phương pháp Wyckoff và tìm điểm vào lệnh theo cấu trúc Quasimodo
USDJPY nhiều khả năng đang phân phối ở khung 4h.
Có cấu trúc Quasimodo (viết tắt QML) sau khi giá quay trở lại Trade Range.
Chờ bán tại LPSY khi có cấu trúc xác nhận ở khung thời gian nhỏ (LTF).
Tỉ lệ Reward - Risk, 12:1
QML là vùng từ vai trái tới đỉnh của setup Quasimodo.

------------------------------------------
CHÚ Ý:
Chúng ta không cố dự đoán giá mà chỉ phản ứng với hành động giá với các kế hoạch giao dịch cụ thể.
Đây là idea và phân tích của cá nhân, hãy chỉ xem nó như ví dụ tham khảo.
Bạn cần có nhận định và kế hoạch giao dịch để quản lý rủi ro khi giao dịch Forex.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.