dinhchien

USDJPY - Tín hiệu giảm đã có

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Chúc may mắn.