GKFXPrimeVN

Chiến thuật giao dịch USDJPY

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Cặp USDJPY đang thể hiện cấu trúc tăng trong ngắn hạn

Canh buy khi giá test lại vùng giá 108, mục tiêu hướng đến 108.50, stop 107.80

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch