GKFXPrimeVN

USDJPY - 24/07/2018

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Điểm xoay: 111,50

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 111,50 với mục tiêu 111,00 & 110,80.

Phương án phụ: nếu vượt qua 111,50, có thể tới 111,90 & 112,20.

Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 111,50 khả năng quay về 111,00 là rất lớn.