smallturtle

Chờ bán USD/JPY

Giá xuống
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USD/JPY tuần 7/3/2022
- Biểu đồ tuần: Cấu trúc sóng giảm
- Biểu đồ H4: Cấu trúc sóng tăng gần nhất đã bị phá, xuất hiện vùng bán tiềm năng 115.200
- Hành động: Chờ giá hồi lên khu vực bán, nếu có tín hiệu thì bán xuống, mục tiêu 113.690
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.