khoahuynh

Phân tích kỹ thuật USDJPY

FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Kể từ khi đạt mức cao nhất là 114,701, cặp USDJPY đã dịch chuyển sideway liên tục trong nhiều ngày. Nó đã di chuyển ra khỏi kênh tăng và đã đi ngang. Mức cao đó chỉ thấp hơn mức cao cuối năm 2017 là 114,735.

Trong giai đoạn hợp nhất này, nó đã di chuyển xuống dưới đường trung bình động đơn giản 10 ngày ( SMA ) nhưng vẫn ở trên SMA 21 ngày, 34 ngày và 100 ngày. SMA 10 ngày cũng chuyển từ độ dốc dương sang âm. Gradient đó vừa chuyển sang tích cực trở lại.

Việc hình thành đường trung bình động ba tăng (TMA) yêu cầu giá phải trên SMA ngắn hạn, giá sau phải trên SMA trung hạn và SMA trung hạn phải trên SMA dài hạn. Tất cả các SMA cũng cần phải có một gradient dương.

Với độ dốc SMA 10 ngày chuyển sang tích cực, các điều kiện đã được đáp ứng cho một TMA tăng giá. Cần lưu ý rằng mặc dù hiệu suất trong quá khứ không cho thấy kết quả trong tương lai.

Hỗ trợ có thể được tìm thấy ở các mức thấp trước đó là 113,256 và 113,004. Dưới đó, các điểm xoay tại 112,079 và 110,802 là các mức hỗ trợ tiềm năng.

Ở phía trên, mức cao gần đây và mức cao nhất năm 2017 lần lượt là 114,701 và 114,735, có thể đưa ra mức kháng cự.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.