GKFXPrimeVN

USDJPY - 31/07/2018

Giá lên
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Điểm xoay: 110,90

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 110,90 với mục tiêu 111, 40 & 111,55.

Phương án phụ: nếu thủng qua 110,90, có thể tới 110,75 & 110,60.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 110,90 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.