Jayce_VN

Scalping_ Sóng hồi UJ_27052021

Giá xuống
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
25 lượt xem
2
- Dài hạn UJ sẽ tăng mạnh thời gian tháng tới
- Ngắn hạn cho Scalping : UJ cần nhịp hồi để tạo thêm động lực, đà tăng hiện tại đã quá cao, thanh khoản gần như cạn để tiếp diễn!
Bình luận: Hoàn thành 1 target!
Bình luận: Sóng thứ 2 cần chờ UJ tạo đỉnh để kiểm tra động lực !

Bình luận