Leadership

USDJPY - Buy hay Sell

Giá xuống
FOREXCOM:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Nhìn vào chart có thể thấy rằng USDJPY đang trong xu hướng tăng. Tuy nhiên khi mà đồng Đô la Mỹ đang có dấu hiệu chững lại thì việc tốt nhất nên làm từ lúc này là bắt đầu SELL USDJPY dài hạn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.