ThanhThaoMC

16/04 USDJPY Cập nhập xu hướng

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật

USDJPY có thể vượt qua đường mầu đỏ
Nhưng đó là sự kết thúc của xu hướng tăng
Nó có thể kiểm tra lại đường hỗ trợ 1 lần nữa
Và một sự sụt giá dài hạn sẽ thực sự xảy ra
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.