ThanhThaoMC

16/04 USDJPY Cập nhập xu hướng

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật

USDJPY có thể vượt qua đường mầu đỏ
Nhưng đó là sự kết thúc của xu hướng tăng
Nó có thể kiểm tra lại đường hỗ trợ 1 lần nữa
Và một sự sụt giá dài hạn sẽ thực sự xảy ra