OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Như trong hình
Giá đã xác nhận cho việc giảm giá
Xuất hiện nhiều nến pinbar từ chối trong vùng giá giảm.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.