tradafx

Đợi giá phá vỡ Key level và xác nhận xu hướng giảm với USDJPY

Giá xuống
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Khung thời gian 4 giờ.
Cấu trúc xu hướng giảm.
Giá di chuyển đến Fibonacci 61.8 của động thái giảm trước đó, đồng thời cũng là ngưỡng kháng cự khi xuất hiện 3 đỉnh tại 110.200.
Hiện tại có Key level xuất hiện rõ tại 109.600.
Đợi giá phá vỡ Key level này và có xác nhận xu hướng giảm được hình thành thì chờ đợi các cơ hội bán.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 108.700.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.