Jayce_Pham

Dự báo Xu hướng dài hạn cho UJ

Giá xuống
Jayce_Pham Cập nhật   
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
UJ 4h break trend trung hạn khá quan trọng tuy nhiên động lực tăng vẫn còn giữ khá tốt( Không có tín hiệu Mopping).
Cần chờ thêm diễn biến giá tiếp theo trước khi sell
Bình luận:
Chốt lãi dần cho sóng 2 UJ!

If you want to learn my strategy or trading with me. Follow me as below, I would help anytime.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.