GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doanh cặp USDJPY

Giá xuống
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Cặp USDJPY đang thể hiện cấu trúc giảm trong ngắn hạn

Canh sell quanh mức 108.50 - 108.20
mục tiêu 107.50

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh