OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
_ hiện tại giá đang quay lại test vùng cung trên Daily ,chuyển qua khung H4 có thể thấy một phiên breakout giả (stop hunt) cây nến hiện tại đang giao dịch dưới điểm thấp nhất của nến breakout (tuy còn tới 40p nữa mới đóng nến nên có thể mạo hiểm vào lệnh sell ở giá hiện tại ,SL và TP theo như hình .Good luck

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.