GKFXPrimeVN

USDJPY, tiếp tục đà tăng ấn tượng!

Giá lên
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USD đang tăng trở lại nhẹ khi mà các đồng khác như GBP, EUR đều có dấu hiệu đuối sức. USDJPY nhờ vậy đã kết thúc đợt điều chỉnh và quay lại với quỹ đạo tăng. Như hình trên, ta thấy USDJPY đã gặp đến 2 cản trendline và bật lên. Nhiều khả năng hôm nay (5/03) USDJPY sẽ phá cản và tiếp tục lên.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.