linkphan1995

Butterfly advance formation

Giá lên
FOREXCOM:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Đã hình thành mô hình