ManhTuanTrader

USDJPY ngày 15 - 09 - 2021

FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY: Mô hình " cờ đuôi nheo " được hình thành trên Chart. NDT có thể chờ thị trường Breakout khỏi vùng giá và đón đầu thị trường bằng 2 lệnh chờ AD đã thể hiện trên hình vẽ và chốt lời ở vùng hỗ trợ kháng cự quan trọng đã hình thành trước đó.

Bình luận