ManhTuanTrader

USDJPY ngày 15 - 09 - 2021

FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY: Mô hình " cờ đuôi nheo " được hình thành trên Chart. NDT có thể chờ thị trường Breakout khỏi vùng giá và đón đầu thị trường bằng 2 lệnh chờ AD đã thể hiện trên hình vẽ và chốt lời ở vùng hỗ trợ kháng cự quan trọng đã hình thành trước đó.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.