FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
chờ giá hồi về kênh hoặc vùng hỗ trợ buy theo xu hướng

buy limit :106.643
SL:106.401
TP:107.160
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.