TradingWithHunter

Phân tích xu hướng USDJPY-23/1/2019

OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Sau giai đoạn điều chỉnh, giá đã tạo 1 nến Doji rất đẹp tại vùng hợp lưu của đỉnh Swing Point trước đó với đường Trend Line .
Đối với các bạn giao dịch theo xu hướng thì đây là điểm vào lệnh với tỷ lệ RR khá đẹp. TP1 có thể đặt ở đỉnh trước đó.
Nhớ quản trị vốn thật tốt nhé.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.