Jayce1006

[USDJPY][T8 - T9 ] Chờ Buy tháng 8 và tháng 9

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Hiện tại USDJPY đã đi vào chu kỳ cuối của SW dài hạn và tạo được tín hiệu giữ giá tại một vùng kháng cực cực kỳ mạnh và có tín hiệu chứng tỏ một lực mua rất mạnh trên khung tuần.
Dự đoán với chiều hướng tích cực PTKT trên khung ngày UJ sẽ có đà hồi phục và bật tăng lên biên trên của SW trong 2 tháng tới.
Check list
----------------(Trend) --------------------------
Sóng cuối của chu kỳ biến đổi SW
--------------(Impulse power )-----------------
**Price Action ( PAG + PAX) : N/A
**VPA G : PA tập trun tại 1 vùng đáy
**High-Low (DD): Tụt Vol => Hồi
--------------(Entry Sgin) -----------------------
**Sgin PA G: Pinbar --> Chờ
**VPA S: Ổn định
**Support/Resistant : Key Resistance
--------------(Stop Sign) -----------------------
**Resistant : Channel
**VPA G+X : Doing Seeking.
=========== Conclusion ========
Chờ hồi về vùng giá an toàn và Buy dài
============================
Target : 1 - 2 months
---------------------------------------------------
4h -- Concentration on the Impulse power.
HL will be continous if no sign of power decrement.

Bình luận