GKFXPrimeVN

USDJPY - 10/08/2018

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Điểm xoay: 111,20

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 111,20 với mục tiêu 110,55 & 110, 40 .

Phương án phụ: nếu vượt qua 111,20, có thể tới 111,45 & 111,60.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế giảm.