GhostTraderIndexs

USD/JPY còn chờ đợi gì nữa không Sell

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy rõ sự suy thói.
$$ có khả năng lao dốc về 109.695
Mọi người theo dõi và like nhé :))
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.