GKFXPrimeVN

Chien lược usdjpy

Giá lên
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Cặp USDJPY vẫn thể hiện trend tăng khá tốt

Canh mua vùng giá 108.10 - 108.2, mục tiêu chinh phục vẫn là 109 nha

Đây là quan điểm cá nhân, mọi người cân nhắc rủi ro khi đầu tư
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.