GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doanh USDJPY

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Cặp JPYUSD đang thể hiện cấu trúc tăng trong ngắn hạn, khi tâm lý ham thích rủi ro quay trở lại.

Canh buy vùng giá 108.10, mục tiêu hướng đến 108.8, stop 107.80

Dây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.