traderthang72020

SELL UJ 22/07/2021

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Liên tiếp tạo các SZ H4, entry bằn SZ M30
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.